Lagar och regler

Lagen om energideklaration bygger på ett EU-direktiv och gäller alltså alla länder inom EU. I Sverige utfärdar Boverket föreskrifter för genomförande och tillämpning av lagen. För en fullständig redovisning av regelverket hänvisas till Boverkets hemsida Mer information