Tjänster

Abenius Energi AB är ett oberoende kontrollorgan med en certifierad energiexpert, behörighet kvalificerad, som utför energideklarationer av byggnader enligt den lag som gäller från och med 1 januari 2008.

Boverket har utfärdat allmänna råd och föreskrifter gällande lagens tillämpning. Boverket administrerar också den databas där alla energideklarationer registreras.

Kommunerna är tillsynsmyndighet och ansvarar för att alla berörda byggnadsägare låtit genomföra energideklaration enligt gällande lag. Vid underlåtenhet kan vite utdömas.


Gör din offerförfrågan här!