Energirådgivning

I anslutning till energideklarationen måste förslag till kostnadseffektiva åtgärder tas fram, om byggnadens värde på energiåtgång per m2 ligger högt i jämförelse med Boverkets referensobjekt. Dessa åtgärder är upp till fastighetsägaren att frivilligt genomföra.

Energirådgivning ges alltid om fastighetsägaren så önskar.

När det gäller byggnader som är undantagna t ex industribyggnader, vårdlokaler, skolor osv,kan olika förslag tas fram för att åstadkomma en lägre energiförbrukning och därmed lägre driftskostnad.