Utbildning

Utbildning kan erbjudas i olika former och till olika målgrupper.

När det gäller industrier och företag kan utbildningen syfta till att lägga grunden för införande av energiledningssystem eller program för energieffektivisering. Utbildningen kan avse såväl processer som byggnader. Abenius Energi AB har erfarenhet från massa-, pappers-, järn- och stålindustri samt ång- och värmeproduktion, restvärmeutnyttjande och samarbete med fjärrvärmeföretag.

Gäller det bostadsföretag, villaföreningar m fl kan information och utbildning ges till fastighetsskötare om skötsel av värme och ventilationssystem. De boende kan få råd om hur man påverkar sin energiförbrukning genom sina vanor och praktiska råd om hur man kan ha kontroll på sin egen energiförbrukning.

Till ägargrupper, mäklare och förvaltare kan information och utbildning ges om energideklarationen, utförande och krav.